Weleda o raznolikosti: »Raznolikost razumemo kot poslanstvo in pomembno nalogo podjetja.«

Intervju z Elke Abendschein, vodjo kadrovskega oddelka, in Claro Neumann, vodjo kompetenčnega centra, v podjetju Weleda.

Raznolikost v podjetju Weleda

Spodbujanje raznolikosti in vključevanja je ključni vidik Weledine korporativne kulture. Konkretni primeri in zgodbe zaposlenih v Weledi kažejo, kako te vrednote vsak dan uresničujemo.

Kaj pomeni raznolikost v podjetju Weleda?

Clara Neumann:  Raznolikost pomeni, da je treba vse zaposlene obravnavati enako – ne glede na starost, spol, socialno ali etnično pripadnost, vero/prepričanje, spolno usmerjenost ter telesno, duševno in duhovno stanje. Kot podjetje, ki ga navdihuje antropozofija, je raznolikost del Weledine identitete že več kot 100 let. Eno od Weledinih načel je videti raznolikost kot vir, ki pomaga ustvariti živahno kulturo podjetja. To načelo upoštevamo v pri dobaviteljih surovin in znotraj našega podjetja.

Elke Abendschein:  Raznolikost vidimo kot poslanstvo in prioriteto podjetja. Razlike so ključnega pomena za naše podjetje. Ne osredotočamo se le na to, kaj je najboljše za Weledo kot podjetje, ampak tudi za posameznike, ki tukaj delajo. Spodbujamo raznolikost, ker želimo svoje zaposlene podpreti na najboljši možni način. En primer so naši »Biografski dnevi«. Med tem seminarjem si zaposleni vzamejo čas za razmislek o vprašanjih, kot so »Kako mi gre? Ali imam dobro ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem? Kaj še želim početi v življenju?« Tako lahko nekdo spozna, da želi slediti popolnoma drugačni poti, morda celo brez Welede. Torej, čeprav tvegamo, ko omogočamo ta seminar, je to tudi priložnost za zaposlene, da prevzamejo odgovornost za svoj osebni razvoj.

Naš pristop k raznolikosti je nekonvencionalen in večplasten.

CN: Poskušamo se odzvati na potrebe vseh. To je lahko izziv, posamezne rešitve včasih zahtevajo veliko truda. Kot podjetje, ki je usmerjeno v vrednote, želimo storiti dodaten korak k spoštovanju naše korporativne kulture in zaposlenih, ki so pri svojem delu tako predani Weledi.

Kaj še Weleda nudi zaposlenim?

CN: Nudimo posebne ugodnosti za zaposlene, na primer s pomočjo oseb, ki skrbijo za sorodnike zaposlenih, tečaji evritmije, pevskim zborom podjetja, v Schwäbisch Gmündu (Nemčija) imamo sobo za starše in otroke in celo lasten vrtec. Poleg tega nudimo podporo, delno v sodelovanju z zunanjimi partnerji, v težkih osebnih situacijah. Med krizo COVID-19 smo naredili spletno stran s praktičnimi nasveti in idejami za telo, dušo in duha ter uvedli individualne posvetovalne ure za zaposlene. Imamo tudi programe raznolikosti. Pred leti smo vzpostavili medgeneracijsko mrežo, kjer so upokojeni nekdanji zaposleni prostovoljno varovali otroke drugih zaposlenih ali jih učili igrati klavir. Preko programa "Naj raznolikost zmaga!" pomagamo beguncem, spodbujamo kulturno raznolikost v podjetju in na naše veliko veselje se pri nas izobražuje več oseb z begunskim ozadjem. Majhen, a ilustrativen primer naše zavezanosti raznolikosti je zgodba o tem, kako je ženska z naglavno ruto opravila pripravništvo v naši proizvodnji, ki ima strog kodeks oblačenja za sterilno delovno okolje.

To je bil del karierne orientacije. Kaj točno se je zgodilo?

CN:  Higienski predpisi zahtevajo pokrivanje las z zaščitno kapo. Delo brez rute za pripravnico ni bilo sprejemljivo, kar smo seveda spoštovali. Toda zaščitne kape ni mogla nositi preko naglavne rute. Sodelavec ji je predlagal, da obleče kombinezon s kapuco, kot ga za izpolnjevanje higienskih predpisov uporabljajo pleskarji. Drugi arabsko govoreči sodelavec ji je podrobno razložil situacijo. Pomembno je, da je razumela, da z njo ne želimo ravnati drugače, ampak se raje prilagajamo smernicam podjetja, medtem ko še vedno izpolnjujemo njene potrebe. Odločila se je za kombinezon. Lahko bi navedli še več primerov iskanja rešitev, četudi to zahteva več truda. Na primer, ko smo med pandemijo napovedali skrajšani delovni čas, se je Weleda odločila, da ne bo uvedla enakega skrajšanja povsod, temveč je našim ekipam dovolila, da se same odločijo, kako si bodo ure razdelile. Zaposleni, ki so morali doma skrbeti za otroke, so lahko svoj delavnik skrajšali bolj kot drugi. Naše načelo je, da so vsi ljudje enakovredni, niso pa vsi enaki. Naš cilj ni omogočiti iste stvari čim večjemu številu ljudi, ampak zagotoviti visokokakovostno, individualno podporo. Raznolikost v tem smislu zahteva načrtovanje in ljudi, ki so se temu pripravljeni posvetiti.

Kako je v podjetju s honorarnim delom oz. delom za skrajšani delovni čas?

EA: Po vsem svetu imamo približno 2500 zaposlenih, od tega okoli 1700 s polnim delovnim časom in okoli 800 s skrajšanim delovnim časom – tudi na vodstvenih položajih. Po vsem svetu zaposlujemo 400 menedžerjev, od tega okoli 200 v Nemčiji in Švici, od tega je 40 odstotkov žensk. Več žensk si deli skupno vodenje s skrajšanim delovnim časom. Weleda nudi tudi možnost znižanja plačila za več prostega čaa, modele fleksibilnega in individualnega delovnega časa ter je zelo odprta za delo na daljavo.

CN: Z iniciativo za »Kolegialno vodenje in sodelovanje« Weleda na novo opredeljuje pristop k vodenju - z deljeno odgovornostjo, na primer med vodjami oddelkov. Verjamemo, da bo to v prihodnosti pomagalo zaposlenim vseh spolov in kultur, da bodo samozavestni pri prevzemanju delovnih nalog.

Kaj pa starševski dopust?

EA:  Starševski dopust v našem podjetju seveda priznavamo in zaposlenim nudimo podporo pred in po rojstvu otrok. Ne uspemo vedno zagotoviti, da so vsi 100-odstotno zadovoljni, vendar smo predani staršem in njihovim skrbem – po mojih izkušnjah bolj kot mnoga druga podjetja. To je prednost dela v Weledi, ki močno presega zakonske zahteve.

CN:  Nudimo individualno prilagojene modele skrajšanega delovnega časa, zaposleni pa se lahko odrečejo plačilu in si podaljšajo letni dopust za do dodatnih 20 dni. V Švici lahko imajo novopečeni očetje v prvih šestih mesecih po rojstvu otroka 20 dni očetovskega dopusta.

Kakšno vlogo ima enakost med spoloma za Weledo?

CN:  V jubilejnem letu 2021 smo se intenzivno ukvarjali s spolno občutljivo rabo jezika. V nemščini to vključuje dodajanje zvezdice, dvopičja ali velikega "I", da bi besede vključevale spol. Sprva smo naleteli na argumente, da bi to otežilo berljivost in naredilo naša besedila predolga. V kolegialnem procesu z udeleženci iz marketinških, komunikacijskih, PR, kadrovskih in številnih drugih oddelkov smo razvili smernice spolno pošten jezik. Zagotavlja pisno orientacijo in, kar je pomembno, izraža vključujoč odnos, ki ga zavzemamo v našem podjetju.

Ali pri Weledi obstaja razlika v plačilu med spoloma? Nedavne raziskave so pokazale, da ženske v povprečju še vedno zaslužijo bistveno manj kot moški.

EA: V našem podjetju se naloge pregledujejo in ocenjujejo ne glede na to, kdo jih izvaja. Povsem jasno je, da želimo vse plačati enako. Trenutno pregledujemo švicarske plače kot del novega zakona o enakosti spolov. Nato bi morale slediti druge države, verjetno kot globalna analiza razlike v plačilu med spoloma.

Rasizem je pomembna tema, ne le od gibanja »Black Lives Matter« ali skrajnodesničarskih ekstremističnih napadov v Hanauu v Nemčiji dalje. Besedila, ki jih je napisal soustanovitelj Welede, Rudolf Steiner, so bila označena za rasistična. Kakšen pravite na to?

EA:  S to obtožbo se soočamo na odprt način. Weleda odločno zavrača kakršno koli obliko rasizma in diskriminacije. Nekatere Steinerjeve izjave so res rasistične in jih odločno zavračamo. Ali je bil Steiner rasist, je preiskovala komisija, ki jo je med drugim vodil strokovnjak za človekove pravice Ted A. van Baarda. Pregledali so Steinerjevo delo, ki obsega 89.000 strani, in našli le 16 odlomkov, ki so z današnjega vidika rasistični. Njegovega dela kot celote ne moremo označiti za rasistično. Kot podjetje želimo s svojimi dejanji pokazati, da se zavzemamo za raznolikost in prispevamo k odprti, raznoliki svetovni skupnosti.

Na kakšen način se Weleda bori proti rasizmu?

CN: Kot del našega programa "Naj raznolikost zmaga!" smo uvedli številne prostovoljne projekte in interne dejavnosti. Za odprto, strpno korporativna kultura je pomembna zavzetost zaposlenih. Mladi z begunskim ozadjem v podjetju opravljajo prakso za poklicno orientacijo. Vsak od njih sodeluje z zaposlenim, ki ga v tem času usmerja, odgovarja na vprašanja in pomaga, če je potrebno. Pripravniki so na začetku deležni osebne predstavitve delovne kulture v Weledi, da lahko dobro pripravljeni začnejo svoje delo. Več let smo v prostorih podjetja upravljali tudi zelenjavni vrt, kjer so Weledini zaposleni urejali vrt skupaj s prebivalci Schwäbisch Gmünda. Udeleženci projekta so prihajali iz več kot šestih držav. To je bil prostor za medkulturno izmenjavo in učenje. Izvedeti več o realnosti življenja drugih ljudi je bil tudi cilj dialoških večerov po delu, ki smo jih namesto na vrtu izvajali v zimskih mesecih. Trenutno smo vključeni v več mrež in pobud, namenjenih beguncem. Pred nekaj leti smo v Švici dali pobudo za krepitev povezovanja med politiko, vlado, socialno usmerjenimi organizacijami in neodvisnimi podjetji na temo političnega azila. Navsezadnje največ šteje tisto, kar počnemo vsak dan in kako razmišljamo o svojem ravnanju. Po vsem svetu za Weledo delajo osebe več kot 50 narodnosti. Stvari ne bi smeli jemati za samoumevne, temveč se moramo spraševati o sebi in svojih vzorcih, da bi prepoznali in razblinili svoje zadržke in pristranskost.

Ali raznolikost krepi Weledo kot podjetje?

CN:  Četudi to ni naš glavni motiv za ukvarjanje s temo: da, verjetno. Študije kažejo, da trdne vrednote podjetja v kombinaciji s finančno uspešnostjo naredijo podjetje bolj odporno in stabilno. Vedno nas je vodila enaka osnovna filozofija, ki pa se je s časom razvijala in izražala na različne načine. Prepričana sem, da raznolikost zaposlenih in različni pogledi bogatijo podjetje. Naša vizija zagotoviti svetu kakovostne izdelke in delati dobro za družbo. Kot podjetje in tudi kot posamezniki se moramo nenehno razvijati.