Politika zasebnosti

Politika varovanja podatkov

Hvala za obisk naše spletne strani!

Skladnost z zakonskimi določbami o varstvu podatkov je za nas še posebej pomembna. Cilj te politike varstva podatkov je, da vas kot uporabnika spletnega mesta obvesti o naravi, obsegu in namenu obdelave osebnih podatkov in vaših obstoječih pravicah, če ste obravnavani kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je določeno v oddelku 1. člena 4 Splošnega pravilnika Uredbe o varstvu podatkov. Naslednja politika varstva podatkov je že upoštevala nov razvoj v skladu z Uredbo o splošnih podatkih o varstvu podatkov (GDPR), ki se uporablja od 25.5.2018. Hkrati ta politika izpolnjuje do sedaj veljavne zahteve iz člena 13. nemškega zveznega zakona o telemediji.

1. Upravitelj

To spletno stran in ponujene storitve upravljajo

BB BIO.SI d.o.o.
Brodišče 24, 1236 Trzin
Tel:  041 410 733
Email:  [email protected]

2. Splošne informacije

Spletno mesto smo razvili tako, da bomo zbrali čim manj podatkov od vas. Načeloma je mogoče obiskati našo spletno stran brez vnosa osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov je potrebna le, če se odločite za uporabo določenih storitev (npr. z uporabo obrazca za stike). Pri tem se prepričamo, da vaše osebne podatke obdelujemo samo v skladu s pravno podlago ali soglasjem. Upoštevamo določbe splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki se uporabljajo od 25.5.2018, in ustreznih veljavnih nacionalnih predpisov, kot so nemški zvezni zakon o varstvu podatkov, nemški zvezni zakon o telemediji in druga posebna zakonodaja o varstvu podatkov.

3. Definicija

V skladu z BDP se izrazi, uporabljeni v tej politiki varstva podatkov, določijo, kot sledi:

"Osebni podatki" kakršne koli informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu "posameznik, na katerega se podatki nanašajo"); prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, eden ali več dejavnikov značilnih za fizične, fiziološke, genetske, duševne, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe; "obdeluje" vsako operacijo ali niz postopkov, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na skupinah osebnih podatkov, z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, svetovanje, uporaba , razkritje s prenosom, razširjanjem ali drugačno razpoložljivostjo, uskladitvijo ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem; "Omejitev obdelave" označevanja shranjenih osebnih podatkov z namenom omejiti njihovo obdelavo v prihodnosti; "psevdonimizacija" obdelave osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se takšne dodatne informacije hranijo ločeno in da so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotoviti, da se osebni podatki ne pripisujejo določeni ali določljivi fizični osebi; "Upravljalec" fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov; kadar so cilji in sredstva takšne obdelave določeni z zakonodajo Unije ali države članice. Ali PA posebna merila za njegovo imenovanje določijo zakonodaja Unije ali države članice;

"Predelovalec" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

"Prejemnik" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, na katerega se osebni podatki razkrijejo, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu s cilji obdelave; "Tretja oseba" je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se podatki nanašajo, upravljalec, predelovalec in osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljalca ali predelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov;

"privolitev" posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prosto, dano, konkretno, informirano in nedvoumno navedbo o želji posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim se z izjavo ali z jasnim pritrdilnim ukrepom strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ali njo;

4. Soglasje

Ko obiščete našo spletno stran, bomo včasih zbrali določene osebne podatke o vas. Za to potrebujemo vaše soglasje. To se dogaja na prvem mestu v našem dialogu in na področju storitev, posebej kadar se stika s kontaktnim obrazcem, naročite novice, pri uporabi iskalnih poizvedb pri uporabi naših storitev (npr. Koledar nosečnosti ali naročniška storitev).

Izjava o privolitvi

Z uporabo obrazcev, ki jih zagotavljamo,  soglašate z nami glede zbiranja osebnih podatkov, ki jih posredujete, in obdelave, kot je navedeno v tem pravilniku o varstvu podatkov. To privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da nam pošljete ustrezno izjavo. Upoštevajte pa, da naše storitve brez vaše privolitve ni več mogoče uporabljati. Če želite umakniti soglasje, uporabite zgornje metode stika (v tem primeru navedite ime, e-poštni naslov in poštni naslov).

5. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni za legitimiranje, izvedbo ali obdelavo naše ponudbe storitev, ki temelji na členu 6, oddelek 1b BDP, kot naši pravni podlagi. Če zunanje izvajalce storitev uporabimo kot del naročene obdelave podatkov, je pravna podlaga za obdelavo 28. člen BDP.

Zberemo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke izključno za naslednje namene:

Namen obdelave podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov ("zakaj je potrebna obdelava podatkov")

pri stiku in povezani korespondenci

na podlagi vašega dovoljenja

ki se ukvarjajo z vašo zahtevo in vam priskrbijo dodatne nasvete, ki jih potrebujete

na podlagi vašega dovoljenja

pošiljanje našega glasila, naročniške storitve

na podlagi vašega dovoljenja

da vam bomo na naši spletni strani predstavili najučinkovitejši in najbolj zanimiv način (npr. z anonimiziranim vrednotenjem)

ki temelji na zakonitih interesih

za tehnično izvedbo naših storitev

ki temelji na zakonitih interesih

registracija kot uporabnika Weleda; sodelujejo pri pregledih izdelkov

na podlagi vašega dovoljenja

sodelovanje na tekmovanjih

na podlagi vašega dovoljenja

6. Zbrani in obdelani osebni podatki

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo z izpolnitvijo obrazcev ali pošiljanjem e-pošte. To najprej zadeva naslednje podatke v navedenih obrazcih:

Splošne kontaktne informacije:

 • Oblika naslova
 • Ime
 • Priimek
 • Telefonska številka
 • Email naslov
 • Ulica
 • Hišna številka
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Prošnja
 • Sporočilo

Weleda novice:

 • Oblika naslova
 • Ime 
 • Priimek
 • Email naslov
 • Za novice o nosečnosti: rok veljavnosti

Naročniška storitev Weleda:

 • Oblika naslova
 • Ime
 • Priimek
 • Telefonska številka
 • Email naslov
 • Ulica
 • Hišna številka
 • Poštna številka
 • Mesto

Weleda uporabniški račun:

 • Oblika naslova
 • Ime
 • Priimek
 • Email naslov
 • Geslo

Center za izkušnje/dogodke Weleda:

 • Datum
 • Število ljudi
 • Podjetje
 • Oblika naslova
 • Naslov
 • Ime
 • Priimek
 • Dodajanje
 • Telefonska številka
 • Email naslov
 • Ulica
 • Hišna številka
 • Poštna številka
 • Mesto
 • Zapiski

Prosimo označite obvezna polja z *

Osebni podatki, ki jih navedete in njihova vsebina ostanejo izključno z nami in našimi pridruženimi podjetji. Podatke bomo shranili in obdelali le za namene, navedene v 5. točki. Za vsako uporabo, ki presega namen, potrebujete izrecno privolitev. Enako velja tudi za prenos podatkov tretjim osebam.

7. Splošni dnevniki

Podatki o povezavi za poizvedbo računalnika (naslov IP), katere od naših strani obiščete, datum in trajanje obiska, identifikacijske podatke brskalnika in vrste uporabljenega sistema, spletno stran, katero obiskujete. Uspešen dostop spletni strežnik začasno beleži v protokolne datoteke (datoteke dnevnika). Tehnično upravljanje spletnih strani in anonimno zbiranje statističnih podatkov omogoča oceno dostopa do storitve Weleda in vrednotenje, katerega namen je izboljšati zaščito podatkov in varnost podatkov v našem podjetju, da se končno zagotovi optimalna raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Podatki strežniškega dnevnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih vnesete za obdobje 12 mesecev v analitične namene, preden jih izbrišete. 

8. Piškotki

Uporabljamo piškotke in podobne tehnologije, da bi vam lahko ponudili osebno spletno izkušnjo. Oglejte si naš pregled piškotkov za več informacij o tem, kako uporablja Weleda piškotke in podobne tehnologije.

9. Družabni vtičniki

Ta spletna stran ima integrirane funkcije socialnih medijev / družabne izmenjave. Vendar pa je za zaščito uporabnikov spletnih strani Weleda izbrala uporabo Shariffa.

Družba Weleda ne snema nobenih osebnih podatkov prek socialnih vtičnikov ali njihove uporabe. Da bi preprečili, da bi se podatki prenesli na ponudnike storitev v ZDA, brez vaše vednosti, družba Weleda uporablja tako imenovano Shariffovo rešitev. Ta rešitev zagotavlja, da posamezni družabni vtičniki ne prenesejo nobenih osebnih podatkov, če želite obiskati to spletno mesto. Podatke lahko prenesete samo na ponudnika storitev in jih tam shranite, če kliknete enega od socialnih vtičnikov. Za več informacij o rešitvi Shariff obiščite spletne strani svojega ponudnika, Heise Medien GmbH & Co. KG: www.heise.de

10. Novice

Ko se prijavite na e-novice, vam priporočamo, da svojo obliko naslova, imena in e-poštnega naslova pošljete na novice. Vse druge informacije so na voljo prostovoljno in se uporabljajo za osebno naslavljanje in, da lahko prilagodite glasilo in odgovorite na vprašanja na e-poštni naslov. Če se prijavite na glasilo na tej spletni strani družba Weleda uporablja podatke, ki jih vnesete izključno za ta namen, ali pa vas obveščajo o pomembnih okoliščinah v zvezi s to storitvijo ali registracijo.

 Družba Weleda te podatke posreduje neodvisnemu ponudniku APSIS za upravljanje in izvajanje elektronskih poštnih sporočil. Podjetje Weleda je sklenilo dogovor o naročenem postopku obdelave naročil pri podjetju APSIS, ponudniku elektronskih tržnih storitev. To zagotavlja, da ponudnik storitev v vseh pogledih upošteva stroge specifikacije nemškega zakona o varstvu podatkov pri upravljanju in izvajanju pošiljanja glasila. To tudi zagotavlja, da se vaši podatki shranjujejo le v EU z visoko stopnjo zaščite. Vaši podatki niso shranjeni na strežnikih zunaj EU. Za prejemanje glasila je potreben veljaven e-poštni naslov. Shranjeni so tudi naslov IP, ki ga uporabljate za prijavo na glasilo in datum, ko naročite glasilo. Ti podatki služijo kot dokaz za družbo Weleda v primeru zlorabe, če je za novico prijavljen neznan elektronski naslov. Da bi zagotovili tudi, da tretja oseba ne bo nepravilno vnesla e-poštni naslov na poštni seznam Weleda, sledi postopku dvojnega izbiranja. V tem postopku, ko se registrirate, na e-poštni naslov, ki ste ga navedli, pošlje e-poštno sporočilo s potrdilom. Šele, ko ste potrdili svojo registracijo tako, da kliknete povezavo v e-poštnem sporočilu, boste prejeli želeno elektronsko glasilo. V okviru tega postopka se evidentira naročanje glasila, dostava potrditvenega e-poštnega sporočila in potrdilo o registraciji. Kadar koli lahko prekličete soglasje k shranjevanju podatkov, vašemu e-poštnemu naslovu in njegovi uporabi za pošiljanje glasila z učinkom za prihodnost. Weleda ponuja povezavo, ki jo lahko uporabite za omenjeni umik v vsakem glasilu. Svojo zahtevo za umik v pisni obliki lahko tudi sporočite kontaktnim možnostim, navedenim v tisku.

11. Pregled izdelkov

Kozmetične izdelke si lahko ogledate na tej spletni strani. Pregled je naveden pod svojim polnim imenom in prvo črko vašega priimka. V skladu s tem morate uporabiti svoje ime in priimek ter vaš e-poštni naslov, da nastavite uporabniški račun in / ali se prijavite. Pseudonim v obliki svojega celotnega imena in prve črke vašega priimka vstavite kot avtor pregleda in s tem povezani identifikacijski podatki so znani samo skrbniku.

12. Preizkuševalci Weledinih izdelkov

Če ste bili izbrani kot tester izdelkov Weleda, shranimo vaš poštni naslov ter vaše prvo črko priimka. Uporabljamo samo vaš poštni naslov, ki vam pošilja izdelek za preskušanje in, kjer je potrebno, jackpot.

13. Natečaji na Facebook-u

Osebni podatki se shranjujejo v času trajanja tekmovanja, da bi lahko oddali vse nagrade. Ko bo tekmovanje končano, se podatki izbrišejo. V nekaterih posameznih primerih se podatki posredujejo zunanjim ponudnikom storitev. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za shranjevanje tako, da stopi v stik z [email protected] in s tem odpokliče svoje sodelovanje. Udeleženec prav tako soglaša, da se lahko na ustreznih natečajih pregled fotografij ali izdelkov, ki jih naložijo z njihovim polnim imenom in prvo črko njihovega priimka, objavijo v povezavi s tekmovanjem in s katero koli nagrado, ki jo po naši odobritvi prejme na Weledini spletni strani ali Facebookovo ali Instagramovo prisotnost. Udeleženec sam je odgovoren za zakonitost naloženih fotografij, zlasti glede slikovnih pravic. Weleda si pridržuje pravico, da ne odobri fotografij ali besedila z vsebino, ki je očitno nezakonita (te fotografije niso javno prikazane in izključene iz natečaja). 

14. Vključevanje vsebine in storitev tretjih oseb

Naša spletna stran uporablja vsebine in storitve drugih ponudnikov. Te vključujejo na primer zemljevide in videoposnetke, ki jih ponujajo Google Zemljevidi in YouTube. Naslov IP je treba posredovati, da se zagotovi, da se lahko dostopajo do teh podatkov in jih prikažejo v brskalniku uporabnika. Ponudniki (v nadaljnjem besedilu: ponudniki tretjih oseb) zato uporabijo IP-naslov uporabnika. Čeprav si prizadevamo le za uporabo ponudnikov drugih ponudnikov, ki potrebujejo le naslov IP za zagotavljanje vsebine, nismo vplivali na to, ali je mogoče shraniti naslov IP. Ta postopek se lahko med drugim izvaja za statistične namene. Če se zavedamo, da je naslov IP shranjen, vas bomo obvestili.

Uporaba Google Analytics

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, storitev spletnega analitika, ki jo je opravil Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google"). Google Analytics uporablja tudi piškotke, tj. Besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku, in omogočajo analizo uporabe vaše spletne strani. Informacije, ki jih piškotek pridobi glede vaše uporabe te spletne strani, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. IP anonimizacija je aktivirana na naši spletni strani, kar pomeni, da Google vnaprej skrajša vaš IP naslov v državah članicah Evropske unije ali drugih pogodbenih državah Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. Celoten naslov IP se prenese le na Googlov strežnik v ZDA in ga v izjemnih primerih skrajša. V teh izjemnih primerih, v skladu z oddelkom 1. oddelka 1. BDP člen 6, ta obdelava temelji na našem legitimnem interesu za statistično analizo vedenja uporabnikov za namene optimizacije in trženja.

Google bo te podatke uporabil v našem računu, da bi ovrednotil vašo uporabo spletne strani, zbral poročila o dejavnostih spletne strani in nam ponudil dodatne storitve, povezane z uporabo spletnih strani in uporabo interneta kot operaterja spletne strani. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ni združen z drugimi podatki od Googla.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z uporabo ustrezne nastavitve v programski opremi brskalnika; vendar vas prosimo, upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v celoti.

Prav tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih piškotek pridobi v zvezi z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP) v Googlu, in obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi : Google vtičnik brskalnika.

Google LLC, s sedežem v ZDA, je certificiran za ameriško-evropski okvir za varstvo podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Več informacij o tem, kako se uporabniški podatki uporabljajo v Google Analytics, glejte Google Analytics Data.

Googlov pravilnik o zasebnosti najdete na: Google Privacy Policy

Uporaba DoubleClick

Ta spletna stran uporablja Google spletno trženje orodje DoubleClick, ki ga upravlja Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ('DoubleClick'). DoubleClick uporablja piškotke za postavitev ustreznih oglasov za uporabnika, izboljšanje poročil o uspešnosti oglaševalske akcije ali preprečitev, da bi uporabniki vedno znova videli iste oglase. Google uporablja ID piškotke, s katerim beleži, kateri oglasi so nameščeni v katerem brskalniku, zato jih ne more več ponoviti. Obdelava temelji na našem zakonitem interesu za optimalno trženje naše spletne strani v skladu s členom 1.f oddelka 1.f GDPR. DoubleClick lahko uporablja tudi piškotke ID-je za snemanje tako imenovanih konverzij, ki so povezane z zahtevami za oglase. To se zgodi, ko uporabnik vidi oglas DoubleClick in pozneje uporablja isti brskalnik, da dostopa do spletne strani oglaševalca in kupi nekaj od njega. Po Googlu piškotki DoubleClick ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Zaradi uporabljenega marketinškega orodja vaš spletni brskalnik samodejno tvori neposredno povezavo z Googlovim strežnikom. Nimamo vpliva na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih Google zbira z uporabo tega orodja, zato vas obveščamo o tem, kaj vemo: Integracija DoubleClick govori Googlu, da ste dostopali do ustreznega dela naše spletne prisotnosti ali kliknili na enega od naših oglasov. Če ste registrirani pri Googlovi storitvi, lahko Google določi obisk vašega računa. Tudi, če niste registrirani pri Googlu in / ali niste prijavljeni, ponudnik morda še vedno najde vaš naslov IP in ga shrani. Če se želite izogniti temu postopku sledenja, lahko za sledenje konverzijam onemogočite piškotke, tako da prilagodite nastavitve brskalnika za blokiranje piškotkov z domene www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads. Ta nastavitev bo izbrisana, če izbrišete piškotke. Lahko pa tudi izveste o uporabi piškotkov iz zavezništva za digitalno oglaševanje na spletnem mestu www.aboutads.info in ustrezno prilagodite svoje nastavitve. Končno lahko prilagodite nastavitve brskalnika, tako da ste obveščeni, ko se uporabljajo piškotki, in se lahko odločite, ali jih boste sprejeli posamično, ali jih sprejmete v določenih primerih ali pa želite, da jih na splošno zavrnete. Če zavrnete sprejemanje piškotkov, je lahko funkcija našega spletnega mesta omejena. Google LLC, s sedežem v ZDA, je certificiran za ameriško-evropski okvir za varstvo podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Prosimo, obiščite spodnjo spletno stran za dodatne informacije o DoubleClicku z Googlovimi določbami o varstvu podatkov: www.google.de/policies/privacy

Uporaba Google reCaptcha

Na tej spletni strani uporabljamo tudi funkcijo reCAPTCHA, ki jo ponuja Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google"). Ta funkcija je namenjena predvsem, da se odloči ali vnos vloži fizična oseba ali je narejena z mehanično in avtomatsko obdelavo. Storitev vključuje pošiljanje Googlov naslov IP in vse dodatne podatke, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, in v skladu s členom 1f oddelka 1f GDPR temelji na našem legitimnem interesu za določanje posameznega namena v internetni dejavnosti in preprečevanju zlorabe in neželene pošte. Google LLC, s sedežem v ZDA, je certificiran za ameriško-evropski okvir za varstvo podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Če želite več informacij o Googlovem reCAPTCHA in Googlovem pravilniku o zasebnosti, obiščite: www.google.com/intl/de/policies/privacy

Uporaba Google maps

Na tej spletni strani uporabljamo tudi Google Zemljevide (API), ki jih ponuja Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA ("Google"). Google Zemljevidi so spletne storitve, ki prikazujejo interaktivne zemljevide, da bi prikazale vizualne predstavitve geografskih informacij. Ta storitev se uporablja za prikaz vaše lokacije in olajša dostop do nas. Ko dostopate do podstrani z vdelanim Google Zemljevidom, se podatki o vaši uporabi naše spletne strani (na primer vašega IP-naslova) pošljejo Googlovim strežnikom v ZDA in tam shranijo. To se zgodi ne glede na to, ali ste prijavljeni v uporabniški račun, ki ga je opravil Google, ali nimate uporabniškega računa. Če ste prijavljeni v Google, so vaši podatki neposredno dodeljeni vašemu računu. Če ne želite, da je dodeljena vašemu Googlovemu profilu, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google shrani vaše podatke (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) kot uporabne profile in jih ovrednoti. Vsako takśno vrednotenje se v skladu s členom 6 oddelka 1f GDPR temelji na legitimnem interesu Googla za dajanje osebnega oglaśevanja, trżnih raziskav in / ali oblikovanja na svoji spletni strani na podlagi potreb. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju teh uporabnih profilov. Če želite uveljaviti to pravico, se morate obrniti na Google. Google LLC, s sedežem v ZDA, je certificiran za ameriško-evropski okvir za varstvo podatkov "Privacy Shield", ki zagotavlja skladnost z ravnijo varstva podatkov, ki se uporablja v EU. Če se ne strinjate, da bodo vaši podatki v prihodnosti poslani Googlu v povezavi z uporabo Google Zemljevidov, lahko v celoti izključite tudi spletno storitev Google Zemljevidi, tako da v brskalniku izklopite aplikacijo JavaScript. Google Zemljevidi in prikaz zemljevida na tej spletni strani se ne more več uporabljati.O Googlovih pogojih uporabe si lahko ogledate na www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.

Dodatni pogoji uporabe za Google Zemljevide so na voljo na www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html. Podrobne informacije o varstvu podatkov v povezavi z uporabo Google Zemljevidov najdete na Googlovi spletni strani (»Googlov pravilnik o zasebnosti«): www.google.de/intl/en/policies/privacy

Uporaba orodij za ponovno ciljanje

Na naši spletni strani, https://www.weleda.de/, uporabljamo tisto, kar je znano kot tehnologija ponovnega trženja. Ponovno ciljanje uporabljamo za kategoriziranje uporabnikov spletnih strani v skupine uporabnikov. Odvisno od skupine uporabnikov nato obiskovalce spletnih strani naslovimo na druge spletne strani ali v aplikacije z osebnim oglaševanjem glede naših izdelkov in storitev. V ta namen uporabljamo naslednje izdelke, ki nam jih dobavljajo ponudniki storitev: 'Facebook Custom Audience' / 'Facebook Pixel' / 'Uporabniški seznami za Google AdWords' / 'Google Dinamično ponovno trženje'

‘Facebook Customer Audience’ in ’Facebook Pixel’

»Facebook Custom Audience« in »Facebook Pixel« sta izdelki družbe Facebook Ireland, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ('Facebook'). Naša spletna stran uporablja Facebook Pixel iz Facebooka, ki ustvarja neposredno povezavo s strežniki Facebook. Dejstvo, da ste obiskali našo spletno stran, se zato prenese na strežnik Facebook. Facebook te informacije dodeli v svoj osebni uporabniški račun Facebook, če imate takšen račun in ste prijavljeni vanj. Če obiščete druge spletne strani, ki uporabljajo »Facebook Custom Audience« / »Facebook Pixel«, so ti podatki povezani tudi z vašim uporabniškim računom. Vendar ne vidimo, katere druge spletne strani obiščete. Če niste uporabnik Facebooka ali niste prijavljeni v Facebook, ko obiščete našo spletno stran, vaš obisk naše spletne strani ni dodeljen Facebook uporabniškem računu.

Če želite več informacij o zaščiti vaše zasebnosti na Facebooku, si oglejte informacije o zasebnosti programa Facebook na spletnem mestu www.facebook.com/about/privacy. Predvsem lahko upravljate vsebino in podatke, ki ste jih dali v skupno rabo s pomočjo Facebooka, prek orodja »Dnevnik dejavnosti« ali pa ga prenesete iz Facebooka prek orodja »Prenos podatkov«. »Uporabniški seznami Google AdWords« in »Ponovno trženje v Googlu« »Uporabniški seznami Google AdWords« in »Google Dinamični ponovni trženje« so izdelki podjetja Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«). Naša spletna stran uporablja slikovno piko Google, ki ustvari neposredno povezavo z Googlovimi strežniki. Dejstvo, da ste obiskali našo spletno stran, se zato prenese na Googlov strežnik. Google te podatke poveže z enim samim ID-jem, ki je shranjen v vaši končni napravi v obliki piškotka ali pa ga nudi vaša končna naprava ("ID oglaševanja" na pametnih telefonih). Če obiščete druge spletne strani, ki uporabljajo tudi »Uporabniške sezname Google AdWords« / »Google Dinamično ponovno trženje«, so ti tudi povezani z vašim ID-jem. Vendar ne vidimo, katere druge spletne strani obiščete. Odjava Lahko se odločite za uporabo orodij za ponovno ciljanje na naši spletni strani kadarkoli za eno ali več orodij. Če želite to narediti, uporabite nastavitve piškotka. Za vsako orodje shranimo piškotke za izključitev na vaši končni napravi, ki velja za neomejeno časovno obdobje. Če uporabljate našo spletno stran z različnimi končnimi napravami, se morate izogniti uporabi orodij za ponovno ciljanje za vsako končno napravo, saj posameznim obiskovalcem ne moremo dodeliti več končnih naprav. Z izklopom ustavite integracijo opisanih pikslov in ne poteka nobena izmenjava podatkov s Facebookom ali Googlom. Lahko tudi deaktivirate prilagojeno oglaševanje neposredno z oglaševalskimi omrežji. Za več informacij obiščite spletne strani Google in Facebook neposredno. Uporaba Olapic-a Olapic uporabljamo za prikaz vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki, na tej spletni strani. Za več informacij si oglejte splošne pogoje podjetja Olapic: tos.olapic.com/weleda-de

15. Varnost podatkov

Na žalost prenos informacij prek interneta ni nikoli 100% varen, zato ne moremo zagotoviti varnosti podatkov, ki jih posredujemo na naši spletni strani prek interneta. Vendar uporabljamo tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito naše spletne strani pred izgubo, uničenjem, dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Zlasti vaši osebni podatki se prenesejo v šifrirano obliko. Za ta namen uporabljamo kodirni sistem SSL / TLS (Varnostni vmesniški sloj / Varnost transportnega sloja). Naši varnostni ukrepi nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim napredkom.

16. Pravice subjektov

Če ste obravnavani kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki kot je določeno v oddelku 1 oddelka 1 BDP člena 4, imate naslednje pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z BDP. Pravno besedilo spodaj navedenih pravic je na voljo na naslovu: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf Pravica do potrditve in dostopa V skladu s pogoji iz 15.člena BDP, imate pravico zahtevati potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, da se kadarkoli in brezplačno dostopa do osebnih podatkov, ki jih v zvezi z vami shranjuje in da prejmejo njegovo kopijo. Pravica do popravka V skladu s pogoji iz 16.člena BDP, imate pravico zahtevati popravek brez nepotrebnega odlašanja o netočnih osebnih podatkih, ki se nanašajo na vas. Upoštevajoč namene obdelave imate tudi pravico do popolne neobdelave osebnih podatkov - vključno s predložitvijo dodatne izjave. Pravica do izbrisa Ob upoštevanju pogojev iz 17.člena BDP imate pravico zahtevati, da se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo, če se uporablja eden od razlogov iz 17.člena BDP in obdelava ni potrebna. Pravica do omejitve obdelave V skladu s pogoji iz 18.člena BDP imate pravico zahtevati omejitev obdelave, če velja eden od pogojev iz 18.člena BDP. Pravica do prenosljivih podatkov V skladu s pogoji iz 20.člena BDP imate pravico do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, in da ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in imate pravico posredovati navedene podatke brez ovir, ki zagotavlja dodatne pogoje iz 20.člena BDP. Pravica do odvzema dovoljenja Imate pravico umakniti soglasje, ki nam je izdano za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli z učinkom za prihodnost. Obrnite se na zgoraj navedene kontaktne podatke. Pravica do ugovora V skladu s pogoji iz 21.člena BDP, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Če so pogoji za ućinkovito nasprotovanje izpolnjeni, nam ni već dovoljeno obdelovati podatkov. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu Ne glede na kakršno koli drugo pravno sredstvo v upravnih ali sodnih postopkih imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri prebivate, v kateri delate ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve, če verjamete, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši specifikacije BDP.

17. Prenos vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki se prenesejo na naslednji način.

Na spletni strani gostuje zunanji ponudnik storitev v Nemčiji. To je potrebno za delovanje spletne strani in za utemeljitev, delovanje in izvajanje obstoječe pogodbe o uporabi in se lahko zgodi tudi brez vašega soglasja. Podatki se nato prenesejo tudi, če smo upravičeni ali dolžni posredovati podatke zaradi zakonskih določb in / ali po odredbi organov ali sodišč. To lahko vključuje zlasti razkritje zaradi kazenskega pregona, odzivanja na nesreče ali uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Če se vaši podatki v potrebnem obsegu prenesejo na ponudnika storitev, imajo dostop le do vaših osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njihovih dolžnosti. Ti ponudniki storitev so dolžni ravnati z vašimi osebnimi podatki v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, zlasti z BDP. Poleg zgoraj navedenih okoliščin ne bomo posredovali podatkov tretjim osebam brez vašega soglasja. Predvsem ne bomo posredovali nobenih osebnih podatkov subjektu v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

18. Čas/obdobje shranjevanja osebnih podatkov

Glede obdobja skladiščenja osebne podatke izbrišemo takoj, ko skladiščenje ni več potrebno za izpolnitev prvotnega namena, in vsa obvezna obdobja hrambe prenehajo veljati. Obdobje obvezne hrambe je končno merilo za dokončno trajanje shranjevanja osebnih podatkov. Po izteku obdobja se ustrezni podatki izbrišejo rutinsko. Če veljajo obdobja hrambe, je obdelava omejena z blokiranjem podatkov.

19. Opomba o zagotavljanju osebnih podatkov s strani posameznika, na katerega se podatki nanašajo

Ob tej priložnosti bi vas želeli obvestiti, da je zagotavljanje določenih osebnih podatkov v določenih okoliščinah zakonito (na primer podrobnosti o plačilu za plačilo storitev, ki se lahko zaračunajo) ali pa izhajajo iz pogodbenih dogovorov. Da bi v celoti izkoristili storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, morate z nami skleniti pogodbo o uporabi (splošni pogoji uporabe) z registracijo. Da bi bil ta sporazum izveden, nam morate posredovati določene osebne podatke (npr. uporabniško ime, e-poštni naslov), ki jih obdelujemo v okviru izvajanja te pogodbe. Če tega osebnega podatka ne zagotovite, bi to onemogočilo sklenitev dogovora z vami ali, če bi bile le nekatere zagotovljene, naše storitve ne bi bilo mogoče zagotoviti v celoti.

20. Napotitve/preusmeritve in povezave

Pri dostopu do spletnih strani, ki jih navaja naša spletna stran, boste morda morali ponovno vnesti podrobnosti, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, lastnosti brskalnika itd. Ta pravilnik o varstvu podatkov ne ureja zbiranja, razkritja ali posredovanja osebnih podatkov tretje osebe. Ponudniki tretjih oseb imajo lahko svoje lastne določbe glede zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov. Ko obiščete spletne strani tretjih oseb, vam svetujemo, da pred vnosom osebnih podatkov izveste svoje ravnanje z osebnimi podatki.

21. Spremembe pravilnika o varstvu podatkov

Nenehno razvijamo našo spletno stran, da bi vam lahko zagotovili izboljšano storitev. To politiko varstva podatkov bomo vedno posodabljali in jo prilagajali, če in kadar je to potrebno. Seveda vas bomo pravočasno obvestili o kakršnih koli spremembah tega pravilnika o varstvu podatkov. To lahko naredimo na primer tako, da pošljete e-poštni naslov na e-poštni naslov, ki ste ga navedli. Če boste morali dodatno podati soglasje k našemu ravnanju z vašimi podatki, bomo to seveda dobili od vas, preden bodo takšne spremembe začele veljati. Do najnovejše različice naših pravil za varstvo podatkov lahko kadar koli dostopate na spletnem mestu www.weleda.xy/privacy-policy.

22. Uradnik za varstvo podatkov

Če imate vprašanja glede zakona o varstvu podatkov, se obrnite na našega uradnika za varstvo podatkov.

BB BIO.SI d.o.o. Brodišče 24, 1236 Trzin 041 410 733 [email protected] Alat za pristanak OneTrust

Kao alat za pristanak koristimo OneTrust. S ovim softverom za upravljanje zaštitom podataka nudimo vam mogućnost da pristanete na pohranjivanje kolačića na zakonski sukladan način i da osigurate opoziv privole. Nadalje, privola je dokumentirana radi pravnog dokaza, a postavljanje kolačića je tehnički kontrolirano. U tu svrhu koriste se kolačići koji spremaju vaše postavke kolačića na naše web stranice. Stoga se vaše postavke kolačića mogu zadržati kada ponovno posjetite naše platforme, sve dok prethodno ne izbrišete kolačiće. Svoje postavke možete prilagoditi u bilo kojem trenutku. Softverom upravlja OneTrust kao softverom kao uslugom u oblaku.

Tvrtka za obradu: OneTrust Technology Limited John Street 82, London Engleska, EC 1M 4JN

Informacije o privatnosti tvrtke za obradu: Ispod je adresa e-pošte službenika za zaštitu podataka tvrtke za obradu. [email protected]

Svrhe obrade podataka OneTrust: - nuđenje mogućnosti pristanka na kolačiće - dokumentirati ovu suglasnost - osigurati opoziv suglasnosti, i - za kontrolu postavki kolačića

Podaci prikupljeni OneTrust.

- IP adresa: tehnička isporuka alatne trake za kolačiće usklađene s DSGVO-om. Nije pohranjeno.

- Pseudoanonimni ID preglednika: Zadržavanje danih/izvučenih privola po grupama/rješenjima uz naznaku vremena promjene kako bi se mogao pružiti pravni dokaz dane privole.

- U slučaju privole, pohranjuju se i podaci o pregledniku, državi, vrsti uređaja.

Pravna osnova:

Sljedeća je potrebna pravna osnova za obradu osobnih podataka:

Umjetnost. 6. st. 1 str. 1 lit. a GDPR (pristanak).

Potrebna pravna osnova za korištenje kolačića i sličnih tehnologija za ovaj alat: Umjetnost. 25. st. 2 TTDSG (tehnički potrebno).

Mjesto obrade:

Europska unija

Kolačić razdoblja zadržavanja:

1 godina

Razdoblje čuvanja podataka:

1 godina Primatelj podataka:

OneTrust Technology Limited

Transfer u treće zemlje:

Širom svijeta

Daljnje informacije:

Kliknite ovdje kako biste pročitali politiku privatnosti obrađivača podataka i zatražili dodatne informacije ako su potrebne. https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/ Ako želite uložiti prigovor, kliknite na gumb "Postavke cookie" na ovoj stranici.