Voda

Water (Aqua)

Water (Aqua)

Voda je osnova vodene faze i otapalo hidrofilnih (u vodi topljivih) tvari.