Titanijev dioksid

Titanium dioxide

Titanium dioxide

Titan dioksid je mineralni UV filter koji reflektira i apsorbira UV zrake. Kao UV filter, titan dioksid je obložen stearinskom kiselinom i aluminijevim oksidom.