Sumpor

Sulfur

Sulfur

Čisti sumpor je žuti amorfni prah. Sumpor ima antimikrobna svojstva i pomaže u inhibiciji proizvodnje sebuma u koži.