Stearinska kiselina

Stearic Acid

Stearic Acid

Stearinska kiselina poboljšava stabilnost emulzija. Osim toga, pomaže da voda manje isparava iz kože. Pogodan je za upotrebu u emulzijama za njegu suhe kože.