Natrijev stearat

Sodium Stearate

Sodium Stearate

Natrijev stearat je natrijeva sol stearinske kiseline masne kiseline. Dobiva se postupkom saponifikacije biljnih ulja. Koristi se kao sapun i deterdžent.