Natrijev silikat

Sodium Silicate

Sodium Silicate

Natrijev silikat se koristi za kontrolu pH gotovog proizvoda. Natrijev silikat, natrijev metasilikat i kalijev silikat također se koriste za sprječavanje korozije (hrđe) metalnih materijala koji se koriste u kozmetičkoj ambalaži.