Natrijev palmitat

Sodium Palmitate

Sodium Palmitate

Natrijev palmitat je kalijeva sol masne kiseline palmitinske kiseline. Dobiva se saponifikacijom biljnih ulja i koristi se kao sapun i kao deterdžent.