Natrijev palmat

Sodium Palmate

Sodium Palmate

Natrijev palmat je natrijeva sol masnih kiselina palminog ulja. Dobiva se postupkom saponifikacije maslinovog ulja. Koristi se kao sapun i deterdžent.