Kalijev stearat

Potassium Stearate

Potassium Stearate

Kalijev stearat je kalijeva sol stearinske kiseline masne kiseline. Dobiva se postupkom saponifikacije biljnih ulja. Koristi se kao sapun i deterdžent.