Kalijev palmitat

Potassium Palmitate

Potassium Palmitate

Kalijev palmitat je kalijeva sol masne kiseline palmitinske kiseline. Dobiva se saponifikacijom biljnih ulja i koristi se kao sapun i kao deterdžent.