Pektin

Pectin

Pectin

Pektini su prirodni sastojci kore voća kao što su jabuke i citrusi. Daju konzistenciju emulzijama i hidrogelovima i pridonose stabilnosti proizvoda.