Lizolecitin

Lysolecithin

Lysolecithin

Lizolecitin je emulgator koji se koristi za stabilizaciju emulzija u/v (ulje u vodi). To je derivat lecitina koji se dobiva iz biljnih ulja. Čuva prirodne masnoće u koži.