Lactobacillus ferment

Lactobacillus Ferment

Lactobacillus Ferment

Produkt fermentacije bakterija mliječne kiseline iz biljnih sirovina koristi se kao prehrambena sirovina u proizvodima za njegu kože.