Mliječna kiselina

Lactic Acid

Lactic Acid

Mliječna kiselina je prirodna komponenta zaštitnog kiselog omotača kože. Kao sirovina koristi se u emulzijama za regulaciju pH vrijednosti.