Karagenan - ekstrakt

Chondrus Crispus Extract

Karagenan je skupni naziv za skupinu dugolančanih ugljikohidrata (polisaharida) koji se nalaze u stanicama raznih vrsta crvenih algi. Karagenan se koristi kao prirodno želirno sredstvo, kao punilo, stabilizator emulzija, sredstvo za regulaciju viskoznosti i poboljšanje konzistencije.