Karagenan

Carrageenan

Carrageenan

Karagenan je naziv za skupinu dugolančanih ugljikohidrata (polisaharida) koji se nalaze u stanicama raznih vrsta crvenih algi. Koristi se kao prirodno sredstvo za želiranje, stabilizator emulzije i sredstvo za regulaciju viskoznosti.