Aluminijev oksid

Alumina

Alumina

Aluminijev oksid koristi se u premazu mineralnog UV filtra od titanovog oksida.