Senegalska akacija - guma

Acacia Senegal Gum

Acacia Senegal Gum

Akacija guma je osušeni sok drveta akacije. Sastoji se od dugolančanih razgranatih ugljikohidrata. Bagremova guma koristi se kao vezivo i zgušnjivač te ima učvršćujući učinak na kožu.